İnsan Kaynakları Politikamız

gülenler mağzaları

Ana Politika

Gülenler Mağazaları gücünü sorumluluk sahibi, yeniliklere açık ve nitelikli insan kaynağından almaktadır. Buradan hareketle insan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücünü grubumuza kazandırmak ve insan kaynakları uygulamalarımızla çalışanlarımızın bağlılığını artırmaktır. Gülenler Mağazaları stratejilerini, faaliyet gösterdiği perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. Gülenler Mağazaları İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler.

En önemli kaynağımız insana, en büyük değeri veriyoruz

Gülenler Mağazaları'nın en önemli başarı anahtarı insandır. Bu yüzden Gülenler Mağazalarında, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, mağazalarımızın stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Gülenler Mağazaları'nın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Proğramları'nı yürütür.

Başvuru ve İşe Alım Yönetimi

Mağazalarımızda, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda onaylanan yeni/ilave kadrolar ile ölüm, istifa, nakil ve terfi gibi çeşitli nedenlerle oluşan boş pozisyonları, kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri, politikaları, hedefleri ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip adayları seçerek dolduruyoruz. Şirketimizde posta, e-posta, internet sitesi, bizzat gelerek, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık şirketlerinin önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvurularını başvuru havuzumuzda topluyor, ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli yetkinliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvuruları ilgili aday havuzumuza aktarıyoruz. Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı birebir/grup görüşmeleriyle ve gerekli gördüğümüz durumlarda uyguladığımız testlerle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor ve teklifin kabulü durumunda yeni çalışma arkadaşımıza "Güleneler Ailesi' ne Hoşgeldiniz" diyoruz, uygun bulmadığımız adayları da sonuçla ilgili bilgilendiriyoruz. İşe yeni başlayan çalışanlarımızı oryantasyon ve işbaşı eğitimleriyle destekliyor; mağazalarımıza ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

Sizlerde Gülenler Mağazalarında açık pozisyon olduğunda bizimle çalışmak isterseniz aşağıdaki formu kullanarak bize iş başvurusu yapabilirsiniz

© 2012 Gülenler Mağazaları